Archive for  September 16th 2016

Home / September 16th 2016
1 Post

Lurer du på om du skal begynne å investere eller i spare i aksjefond? Spørsmålet er så hva en skal velge. Du bør uansett hvilken type fond du velger være klar over at dette er en langsiktig investering som ikke gjør deg rik på dagen. Det finnes ingen snarveier til å bli fort rik med denne type investeringer. Men, hva bør du velge – indeksfond eller et fond som er mer aktivt på markedet?

Et fond bestående av verdipapirer

Det kjedeligste fondet, er et indeksfond. Slike fond er en samling verdipapirer som er satt sammen av aksjer på f.eks. OSEBX eller hovedindeksen i Oslo. Mange undersøkelser viser at selv om det kanskje er kjedelig, så gir det bedre avkastning enn aktive aksjefond. Dette skyldes primært de lave kostnadene. Fordelen med et indeksfond er at fondet ikke har mange forvaltere som aktivt prøver å slå børs-indeksen. Du kan derfor regne med at et indeksfond gir deg samme avkastning som børsens, etter du har betalt kostnadene. Går indeksen opp med 20% et år, så vil din investering gjøre det samme, fratrukket kostnadene til fondet. I Norge er det seks ulike fond som kan kalles norske indeksfond. Disse har alle lave kostnader, noe som gjør dem til et bra alternativ for din investering. De 4 beste fond er disse:

Alfred Berg Indeks Classic
Her er minsteinnskuddet på kr 25 000, men du betaler kun 0,19% i forvaltningskostnad, noe som er lavest på markedet.

Storebrand Indeks Norge
Her er det ingen minsteinnskudd og du kan også sette oppe en spareavtale. Du betaler lite grann mer enn med Alfred Berg, men det er kun snakk om 0,01%. Kostnaden er på 0,2%.

KLP AksjeNorge Indeks Norge II
Her gjelder de samme betingelser som med Storebrand Indeks Norge.

DNB Norge Indeks
Også hos DNB kan du sette opp en månedlig spareavtale. Forvaltningskostnadene er litt høyere, men det er fortsatt veldig rimelig. 0,3%.

Et lite tips før du setter alle sparepengene i et indeksfond. Gjør litt forarbeid først, da blir du også bedre kjent med markedet og hvem som gjør en bra jobb innen indeksfond. Du kan f.eks. bruke nettsiden morningstar.no. Her kan du søke etter mange ulike typer fond og få informasjon om fondets drift, investeringer og målsetninger. Når det gjelder de store aktørene kan det også være lurt å se litt på nettsidene deres, spesielt Storebrand, DNB og KLP. Og ønsker du å investere i Globale indeksfond, så sjekk at fondet har valutasikring.